image

Workshop:
Bærekraftskommunikasjon i praksis!

Corporate Good og Katherine Duarte inviterer til digitalt workshop i bærekraftskommunikasjon i to deler. Første del blir gjennomført på torsdag 27. oktober og andre del blir torsdag den 3.november. I løpet av workshopen vil du få konkrete verktøy for å kunne fortelle om hvordan dere jobber med bærekraft, og unngå å havne i grønnvaskingsfellen.

Workshop kort oppsummert
I workshopen Bærekraftskommunikasjon i praksis fokuserer vi på å gi deg de verktøyene du trenger for å jobbe best mulig med bærekraft i din virksomhet. Her vil vi ikke bare se på kommunikasjonen i seg selv, men hvordan kommunikasjonen henger sammen med produkter og tjenester, praksiser og mål internt i selskapet – og hvordan kombinasjonen av dette skaper en troverdig kommunikasjon.

Hvorfor skal du delta?
Bærekraft er komplisert, med mange ulike dimensjoner, retningslinjer og regelverk å forholde seg til. Dette har også gjort at kommunikasjonen av tematikken har føltes vanskelig for mange. Hva skal du kommunisere, hvordan skal du kommunisere det og hvordan få bærekraftskommunikasjonen til å bli en integrert del av selskapet? 

Ved å delta i denne workshopen ønsker vi å gi deg mer klarhet i dette. Det vil være fokus på den praktiske tilnærmingen, og hvordan du kan navigere i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, forretningsdrift og bærekraft. Målet er at du skal kunne gå tilbake på arbeidsplassen og føle deg tryggere i kommunikasjonsprosessen, og ikke minst mer inspirert til å dele mer om hvordan dere jobber med bærekraft.

Hva vil du lære:
Workshopen er delt inn i tre deler som samlet sett skal gjøre deg rustet både innen bærekraft og kommunikasjon.

  • Del 1: Introduksjon til bærekraft: en felles forståelse: Bærekraft handler ikke kun om klima og miljø. Du vil få mer kunnskap om både den sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft. Hva som skjer i Norge og i EU. 
  • Del 2: Virkeligheten til dine produkter og tjenester, fra et kundeperspektiv: Det er ikke mulig å drysse kommunikasjon over produkter og tjenester som ikke er bærekraftige i virkeligheten. Vi lærer deg å stille de riktige spørsmålene for å sikre at dere er konkrete på hva bærekraft betyr for dere og at budskapet blir godt forankret internt. 
  • Del 3: Kommuniser med troverdighet: Det hjelper ikke å fortelle at dere jobber med bærekraft om kundene ikke tror deg. Vi gir deg verktøy du kan bruke slik at dere finner ut hva dere ønsker å oppnå med kommunikasjonen og at dere kan formidle dette på en troverdig måte. 

Praktiske opplysninger
Dato:  Torsdag 27. oktober og torsdag 3. november
Tid:     kl. 09:00-11:00
Sted:  Digitalt via Zoom (lenke blir sendt ut etter påmelding)
Pris:   2.995,- kroner eks mva. inkludert 30 minutters online coaching i etterkant av workshopen (verdi 990,- kroner)

Begrenset antall deltakere
For at du skal få et godt utbytte av dagen har vi satt et tak på maks 30 deltakere, slik at du får tid til å stille spørsmål og jobbe med konkrete caser fra egen bedrift.

image

Katherine Duarte
Katherine jobber for at selskaper og bedrifter skal kommunisere forskningsbasert og bærekraftig og hun har nettopp levert en doktorgradsavhandling i klimakommunikasjon. Katherine har blant annet jobbet i BT, NRK og UiB. Våren 2021 mottok hun NFFO sitt forfatterstipend for å skrive en bok om klimajournalistikk. Katherine har publisert vitenskapelige artikler på norsk og engelsk og er en aktiv samfunnsdebattant med flere kronikker, leserinnlegg og blogginnlegg.

image

Maria Peltokangas
Maria hjelper bedrifter med å implementere bærekraft og samfunnsansvar for å skape økt lønnsomhet og konkurransekraft. Hun er daglig leder og seniorrådgiver i Corporate Good, og en av forfatterne av boken Bærekraftig business. Maria er opptatt av at bærekraft skal gjøres forståelig for alle type bedrifter i Norge, ikke kun de store bedriftene. I 2020 ble hun sertifisert Climate Reality Leader av tidligere visepresident Al Gore. I tillegg ble hun i september 2021 utdannet som Norges første B Leader og er nå i gang med å etablere et B Corp nettverk i Norge.

Påmeldingsskjema

Deltakeravgiften vil bli fakturert fra Corporate Good AS etter registrert påmelding med betalingsfrist på 10 dager. 

Pris: 2.995,- kr eks mva.

Påmeldingsfrist: Senest mandag 24. oktober 2022

Påmelding er bindende.

Deltakerplass kan overdras til en kollega i samme foretak frem til dagen for workshopen. Fullt navn, epostadresse og telefonnummer på kollega som skal overdra plassen skal sendes til maria@corpgood.com

Avbestilling senere enn 20 virkedager før workshopen belastes 50 % av deltakeravgiften.

Avbestilling mindre enn 5 virkedager før workshopen belastes full deltakeravgift.

Ved avlysning av workshopen blir 100 % av deltakeravgiften refundert.