image
CORPORATE GOOD

Våre samarbeidspartnere

For å nå FNs bærekraftsmål trengs det samarbeid og partnerskap. Dette er en viktig ledestjerne for oss i Corporate Good, og noe vi har stort fokus på i vårt arbeid. Gjennom samarbeid og partnerskap støtter vi viktig arbeid og utvikling innen vårt felt, og bidrar samtidig til kunnskapsdeling og til å holde oss faglig oppdatert.
Her er en oversikt over organisasjoner og nettverk vi støtter og samarbeider med, innen samfunnsansvar og bærekraft.

Grønnvaskingsplakaten
Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet av blant annet Skift og Miljøstiftelsen Zero, etter initiativ fra flere som jobber profesjonelt med bærekraft. Plakaten er ment å være en rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking, og som ønsker å bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN)
En koalisjon av næringsliv, fagbevegelser, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. Vi står sammen for en verden der menneskerettighetene blir innfridd for alle, og der miljøødeleggelser blir stanset før de skjer.

Sustainability Hub Norway
Sustainability Hub er et kunnskapsnettverk for bærekraftig forretningsdrift med fokus på strategisk og funksjonell bærekraft. Her får vi inspirasjon og hjelp til å navigere på ulike temaer innen bærekraft. I tillegg får vi mange gode muligheter til å dele erfaringer med andre bedrifter i Norge. 

UN Global Compact
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og er både Norges og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12,000 bedrifter i 160 land er medlemmer. I 2019 ble det etablert et lokalt UN Global Compact-nettverk i Norge og per april 2021 har nettverket ca. 260 medlemmer.  

Som medlem av UN Global Compact har vi i Corporate Good forpliktet oss til å følge UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.