image
10 BUD TIL CORPORATE GOODNESS

Vår bok

Alle bedrifter har en mulighet til å bidra til en bedre verden - men det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan. Derfor presenterer vi med stolthet vår kommende bok, som vi mener kan være en god hjelp på veien.

Arbeidstittelen på boken er “10 bud til Corporate Goodness - En praktisk guide til hvordan du som leder kan implementere bærekraft og samfunnsansvar i din bedrift”.

I boken viser vi hvordan både kunder, investorer, offentlige enheter og fremtidige arbeidstakere, i større grad tar beslutninger basert på hvor bærekraftige bedrifter er. Dette øker betydningen av å ta bærekraft og samfunnsansvar på alvor, ikke bare for å bidra positivt i samfunnet, men også fordi det virker direkte inn på virksomheten på en positiv måte: kunderelasjoner vil styrkes, investorer vil få økt tillit, og bedriften vil bli en mer attraktiv arbeidsplass.

Investeringer i bærekraft og samfunnsansvar gjør bedriften bedre rustet for fremtiden, også fordi lovgivningen stadig blir strengere. I tillegg har det å være kjent som en god, pålitelig og bærekraftig bedrift, som tar ansvar for samfunnet de er en del av, mye å si, og bidrar til å engasjere ansatte og partnere.

Denne boken vil hjelpe lederne med å forstå hva de må gjøre for å tilpasse sin bedrift til kravene om fremtidens næringsliv. I del to av boken presenterer vi på en enkel måte de stegene bedriften må ta for å integrere bærekraft og samfunnsansvar i egen drift.

Boken inneholder intervjuer og eksempler fra mange norske bedrifter, alt fra store finans institutter til sosiale entreprenører. Blant annet får du lære mer om hvordan Storebrand, Ferd, Atea, Stretch Norge og King Coffee konkret jobber med bærekraft og samfunnsansvar i sine virksomheter.

Om forfatterne

Vi er tre forfattere med tre ulike innfallsvinkler til de temaene vi brenner for, nemlig samfunnsansvar og bærekraft. Vårt ønske er at boken skal kunne speile et mangfold og belyse temaene fra forskjellige perspektiver.

Maria Peltokangas har over 25 års erfaring innen markedsføring og kommunikasjon fra IT- og oljesektoren. Siden 2015 har Maria vært daglig leder i Corporate Good, som gir råd og veileder bedrifter og frivillig sektor innenfor samfunnsansvar og bærekraft.

Runar Heggen er gründer av Podium AS og HR-Huset AS, daglig leder i Teamwork A/S og har vært styreleder og hatt styreverv i en rekke selskap.

Tone Lise Forbergskog har over 30 års erfaring som entreprenør, produktutvikler og foredragsholder. Hun brenner for temaer som hvordan lykkes som entreprenør, ledelse med hjertet og aktivt sosialt ansvar.

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR I PRAKSIS

Hvorfor bok?

Hør fra Maria, Runar og Tone Lise om hvorfor de ønsket å skrive en praktisk guide for ledere som ønsker å implementere bærekraft og samfunnsansvar i egen bedrift.

CORPORATE GOOD

Vår motivasjon

''Jeg motiveres av at flere bedrifter skal forstå hvordan de kan kombinere god business og samtidig ta vare planeten vår - slik skapes meningsfulle arbeidsplasser.''
Maria Peltokangas
''Jeg brenner for at vi skal oppleve glede i arbeidslivet og bidra til noe som er større enn oss selv. Det finnes ikke noe viktigere enn å ta vare på kloden for våre neste generasjoner.''
Runar Heggen
''Jeg drives av å inspirere mennesker til å bry seg om hverandre og verden vi lever i. Det er slik jeg opplever at en får et mer meningsfylt liv, og dette kan veldig lett gjøres gjennom ens arbeid.''
Tone Lise Forbergskog