image

Bærekraft og samfunnsansvar
satt i system

Vi bistår bedrifter med å ta samfunnsansvar og knytte det sammen med bærekraft for å skape en bedre verden. Vi jobber med alt fra små- og mellomstore bedrifter til store konsern. Det avgjørende er ikke størrelsen på selskapet, men at det finnes et genuint ønske om å bidra til en bedre verden.

Våre tjenester

5 steg til bærekraft

Gjennom fem steg utarbeider vi sammen med dere en handlingsplan for hvordan dere skal jobbe med bærekraft slik at det skaper resultater.

Foredrag og workshops

Vi holder inspirerende og engasjerende foredrag og workshops om bærekraftig business. Enten det er for en konferanse, et seminar eller internt for din bedrift.

B Corp veiledning

Vi bistår din bedrift med veiledning for å forberede dere til en B Corp sertifisering. Vi følger dere hele veien fra oppsett av B Impact Assessment til verifiseringsprosessen med B Lab.

Åpenhetsloven

Vi hjelper deg må å sikre at deres arbeid med Åpenhetsloven blir en integrert del av selskapets arbeid med ansvarlighet, og ikke kun en skrivebordsøvelse en gang per år.

Hvordan vi leverer

Vi tilbyr vår hjelp i form av konsulentoppdrag på kort eller lang sikt, eller som fullt ut ansvarlig for tilrettelegging av samfunnsansvar og bærekraft på vegne av din bedrift. Det er dere som gjennomfører aktivitetene og tiltakene. Vi følger opp og bistår med evaluering og rapportering hvis det er ønskelig.

Vi har siden 2012 jobbet med mange forskjellige bedrifter i ulike bransjer. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på fagområdene og trekker inn samarbeidspartnere der det trengs

Hold deg oppdatert på siste nytt