image
CORPORATE GOOD

Rådgivning

Vi bistår med rådgivning enten du trenger hjelp én gang, med prosjekter eller arbeid gjennom hele året. Vi kan rådgi bedriften om hvordan du setter samfunnsansvar og bærekraft i system eller hvordan dere kan jobbe med FNs bærekraftsmål.

Vi har siden 2012 utviklet prosesser for hvordan bedrifter kan knytte sammen samfunnsansvar og bærekraft, og er opptatt av at bærekraft og samfunnsansvar skal inkludere alle ansatte i bedriften.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og er vår felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
image

(Bilde fra: Norad)

Noen ganger kan bærekraftsmålene virke som altfor store overordnede mål, og som er langt fra hverdagen i bedriften du jobber i. Sammen hjelper vi dere med å gjøre målene relevante for bedriften og de ansatte. Vi knytter målene opp mot bedriftens strategi og verdier og definerer konkrete aktiviteter og måleparametrer som engasjerer ansatte til å bidra til at vi sammen når FNs bærekraftsmål.