Vinn vinn for Hilde Helene og La Humla Suse

La Humla Suse fikk både hjelp til lederutvikling og et nytt styremedlem etter at Hilde Helene Rustad ble prosjektleder i Gi bort dagen. Hun ga bort sin egen kompetanse og ble styremedlem i organisasjonen.

Hilde Helene Rustad er mer engasjert enn de fleste og mener alle har noe å bidra med. Hun begynte som prosjektleder i Gi bort dagen på Østlandet vinteren 2018.

“Jeg kom i kontakt med La Humla Suse gjennom Gi bort dagen, og da de ønsket seg ledercoaching tenkte jeg at det kan jeg gi dem selv.”

Hilde Helene jobber til vanlig som coach  i Oslo sentrum for mennesker som ønsker å gjøre noe med og i livet sitt. Hun har tidligere jobbet i mange år som leder og kommunikatør.

LA HUMLA SUSE

Toril Mentzoni er styreleder i La Humla Suse, og den som ble coachet av Hilde Helene. Hun startet La Humla Suse for seks år siden fordi hun ønsket å forbedre levekårene til humlene i Norge. Hun har samlet det norske fagmiljøet og andre ressurspersoner for å kurse og informere store og små.

“Jeg har alltid vært opptatt av natur, økologi og bærekraft. Jeg visste ikke så mye om feltet, og tok derfor kontakt med norske eksperter på bier,” forteller Toril Mentzoni.

Gi bort dagen fikk hun høre om en dag hun var ved frivillighetshuset på Tøyen.

“Og da vi kom i kontakt med Gi bort dagen ønsket vi oss noen som kunne hjelpe oss med organisasjonsutvikling.”

For La Humla Suse skal nå vokse og nå ut til enda flere.

“Vi skal utvikle og utvide organisasjonen. Og dermed ble det naturlig å spørre Hilde Helene om hun kunne tenke seg å bidra i styret. Hun er klok og flink til å stille de riktige spørsmålene. Og hun er engasjert og byr på seg selv.”

VELVILJE

Toril Mentzoni forteller at de er den eneste foreningen i Norden som jobber for humlenes sak.

“Og vi er veldig praktisk anlagt. Vi kurser blant andre bønder, kommuner og speidere.”

Hun forteller at de møter mye velvilje.

“Vi får en del støtte fra det offentlige, fordi vi har med oss en svært engasjert faggruppe med eksperter på området.  I tillegg er folk veldig interessert i saken vår og vil gjerne hjelpe oss.”

LIV ELLER DØD

Hilde Helene ble imponert over engasjementet og over dyktigheten til de som jobbet for La Humla Suse.  Alle jobber frivillig og de har likevel opparbeidet seg et miljø bestående av den beste kompetansen i Norge på pollinerende arter, og satsningsområdet er humler.

“Kampen for å ta vare på humla betyr liv eller død for kloden vår. Jeg føler at jeg har noe å bidra med samtidig som jeg lærer noe nytt. Jeg er en person som ser behov, løsninger og muligheter. I La Humla Suse er det bare fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres!”

De har nå hatt styremøter og arbeidet sammen med å utvide nettverket til La humla suse.

“Vi jobber strategisk og bygger nye relasjoner. Jeg liker å tenke helhetlig og strategisk , og det er en god følelse å jobbe med en sak som er så viktig og som folk nå etterhvert har forstått alvoret i.”

___________________

Giver: Coach Hilde Helene Rustad

Mottaker
:
La Humla Suse


År
:
2018
___________________