SpareBank 1 SMN: «Sammen får vi ting til å skje»

Et møtelokale kan bety mye for mange. I begynnelsen av juni i 2018 ga SpareBank 1 SMN bort et møtelokale ved hovedkontoret i Søndregate i Trondheim. De ga bort lokalet til en gruppe mennesker med behov for å bli sett og hørt, men på et sted de ikke forbinder med sykdom.

Unge og eldre mennesker med Huntington sykdom eller med sykdommen i nær familie satt i galleriet hos SpareBank 1 SMN den kvelden. Andre møtte opp for å lære og vise støtte. For dette er en sykdom mange ikke har hørt om.

Mange synes det er vanskelig å komme til ressursenteret eller til St.Olavs. Det minner dem kanskje om sykdom, og dette er også veldig tabubelagt. Det er vanskelig å snakke om for mange, og da er det godt å kunne ha et møte i et nøytralt lokale.Det er fem ressurssenter for Huntington sykdom i Norge. Et av dem ligger i Trondheim ved Ranheim helse-og velferdssenter. De tok initiativet til samarbeidsmøtet mellom ressurssenteret, Huntingtonforeningen, St. Olavs Hospital og Senter for sjeldne diagnoser. Avdelingsleder ved ressurssenteret for Huntington sykdom i Midt-Norge Ingunn Stokke Hagstrøm sier at det betyr mye for de som på en eller annen måte er rammet å kunne ha et møte utenfor ressurssenteret på Ranheim eller St.Olavs hospital.

Hun er svært glad for at Gi bort dagen og SpareBank 1 kunne være med å finne lokale.

“Det å kunne ha møtet i fine lokaler sentralt i Trondheim var mer enn vi håpet på. Vi har ikke økonomi til å leige slike lokaler og da er det flott at SpareBank 1 SMN låner ut sitt møtelokale. Det er vi veldig takknemlig for,” sier hun.

HVA ER HUNTINGTON?

Det er rundt regnet 350 mennesker som lever med sykdommen i Norge.  En sykdom som er arvelig, og som fører til motoriske, psykiske og kognitive forandringer. Det finnes i dag ingen behandling for de som er rammet, bare medisiner som kan dempe noen av symptomene.

I tillegg til de 350 personene som er syke finnes det fra 1200 til 1600 personer i deres nære familie som har arvet genet eller som er pårørende. De er kanskje ikke mange, men konsekvensene er så alvorlige for de som er rammet at samfunnet må støtte kampen for å finne en behandling. Det mener Astri Arnesen, president i den europeiske huntingtonforeningen, EHA. Selv har hun mistet sin mor og bror til sykdommen, og har en søster som er syk. Hun var en av foredragsholderne denne kvelden, og snakket mye om å informere og gi Huntington et ansikt i arbeidet med å finne en behandling for sykdommen. For det man ikke vet noe om, det gjør man heller ikke noe med.

SAMMEN FÅR VI TING TIL SKJE

Og nettopp det å stå sammen for en viktig sak er visjonen til SparBank 1. Konseptutvikler Siri Borthen Flatås forteller at de støtter ulike arrangement i Midt-Norge.

«Vår visjon er nettopp  «Sammen får vi ting til å skje». Vi kan bidra med rådgivning og bankprodukter, men samtidig kan vi som bank få ting til å skje gjennom å dele ut samfunnsutbytte til arrangement eller tiltak som er viktig for lokalsamfunnet. Denne gangen har vi støttet Ranheim helse- og velferdssenter ved å by på møteromsfasiliteter på vårt hovedkontor i Søndre gate. Vi håper at vi ved denne tilretteleggingen har bidratt til å skape gode rammer for arrangementet.

SpareBank 1 SMN setter hvert år av mye penger til gode formål.

“SpareBank 1 SMN en lokal og regional sparebank, som hvert år deler av sitt overskudd med samfunnet rundt oss. Det gjør vi fordi bankens største eier er samfunnet- vi som bor her i Midt-Norge. Når banken går med overskudd, får eierne utbytte. Bare i 2018 har banken satt av 70 millioner kroner i samfunnsutbytte til gode formål. Disse pengene er øremerket kultur, idrett og næringsutvikling i Midt-Norge. Banken ønsker å ta samfunnsansvar og engasjere seg i lokalsamfunnet. Vi vil være med på å bygge, støtte og utvikle den delen av landet vi er en del av,” fortsetter Flatås.

SpareBank 1 SMN har i 2018 blant annet engasjert 12.000 frivillige til plastdugnad. De deler ut talentstipender til unge, lokale talenter og støtter utallige lag og foreninger.

Hun sier at SpareBank 1 SMN mener det å ta samfunnsansvar er viktig.

“Vi mener at frivilligheten og gode lokalsamfunn skaper kompetente ansatte og gode bedrifter. Det å styrke lokalsamfunnet man er en del av, er derfor en vinn vinn situasjon for næringslivet, og bør være en del av bærekraftsarbeidet til alle bedrifter.”

___________________

Giver: SpareBank 1 SMN

Mottaker: Ranheim helse-og velferdssenter, ressurssenter for Huntington Sykdom

År: 2018

___________________