Kartlegging av kompetansebehov for Batteriet 

Høsten 2020 fikk vi flere frivillige prosjektledere på laget, og en av dem var Robert Svendsen i Bergen. Robert har i løpet av høsten bistått Batteriet Vest-Norge med en markedsundersøkelse for å finne ut hva slags kompetanse de bør tilby til sine brukere i 2021.

En av de første organisasjonene Robert tok kontakt med var Kirkens Bymisjon, og han ble raskt koblet sammen med Batteriet Vest-Norge. Det er et ressurssenter for grupper og organisasjoner som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge.

Markedsundersøkelse for å kartlegge behov

En av Batteriet sine hovedoppgaver er å tilby kurs til ulike organisasjoner og grupper. Spørsmålet som da ble stilt ble hva slags kurs skal Batteriet Vest-Norge tilby i 2021? Hva er det behov for?

For å få vite hva slags kurs organisasjoner har behov for,  gjennomførte Robert og Corporate Good sammen med Batteriet en markedsundersøkelse rettet mot Batteriet Vest-Norge sine brukerorganisasjoner.

Markedsundersøkelsen identifiserte tre hovedtemaer for kurs i 2021; selvledelse, styrearbeid og drift av foreninger. I tillegg til å finne ut hvilke kurs de skal tilby sine brukere, har Batteriet Vest-Norge også bestemt seg for at de må nå ut med sine kurs til enda flere.  Robert og Corporate Good bistod Batteriet Vest-Norge med å velge riktig teknisk utstyr å investere i for å kunne holde kursene i 2021 via nett.  Det neste steget er å velge plattform og det blir mest sannsynlig Teams ettersom dette er plattformen som brukerne er mest kjent med og som er veldig lett tilgjengelig for dem.

Neste steg

Nå jobber Robert og Batteriet sammen om å finne foredragsholdere og spikre kursplanen for 2021, så hvis du har lyst til å vite mer om dette, ta kontakt med Robert på robert@corpgood.com 

Når dette prosjektet snart er ferdig ønsker Robert å jobbe mer frivillig for Kirkens Bymisjon ved Batteriet i Bergen.

Om Batteriet 

Batteriene er ressurssentre i fem byer og jobber for et samfunn med velferd for alle, der mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. De er til for grupper og organisasjoner som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge. De tilbyr veiledning, kurs, utlån av lokaler og utstyr, nettverk og nettverkskonferanser. Batteriet er en del av Kirkens Bymisjon, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

___________________

Giver
:
Corporate Good

Mottaker: Batteriet Vest-Norge

År: 2020

___________________