Fretexinnsamling hos DNB

DNB har, i godt samarbeid med Gi bort dagen, arrangert flere innsamlinger på arbeidsplassen hvor de ansatte har gitt bort klær og ting til gode formål. Nå oppfordrer DNB andre til å gjøre det samme.

STOR SUKSESS HOS DNB

“Det er viktig å ta samfunnsansvar ned til hva du og jeg kan gjøre i hverdagen,” sier Hanna Folkvord. Hun jobber som avdelingsleder ved kundesenteret til DNB i Oslo, og forteller at innsamlingene har vært et resultat av et privat initiativ til hvordan de ansatte på kundesenteret kunne bidra og ta aktivt samfunnsansvar. “Alle har noe de ikke har bruk for lenger og som andre kan få glede av, fortsetter hun, og understreker at det noe av det viktigste har vært å få frem at det ikke handler om at man må gi så og så mye, men at man bidrar med det man ønsker og har mulighet til.”

DNB arrangerte to innsamlinger på arbeidsplassen i løpet av 2018, en til Fretex og den andre til Gateteam Oslo. Den første på våren, og den andre på høsten. Folkvord forteller om stor suksess ved begge innsamlingene. “Takket være Gi bort dagen som har vært organisator med tanke på henting og levering har innsamlingene gått på skinner,” sier hun. Videre oppfordrer hun andre som kunne tenke seg å gjøre det samme til å gjøre det til en lavterskelaktivitet, og få frem at absolutt alle bidrag teller.

FRETEX GIR FREMTIDSHÅP

«Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!» lyder visjonen. Fretex er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift samt secondhandkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge. Målet er å bidra til at mennesker som har utfordringer med å skaffe seg jobb eller fungere i vanlig arbeidsliv, skal få og beholde arbeid. Målet er også å bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. 

AKTIVT SAMFUNNSANSVAR HOS DNB

DNB er godt etablert som Norges største bankkjede med historie helt tilbake til første del av 1800-tallet. Samfunnsansvar kan komme i mange former og fasonger, og det kan være både stort og smått. DNB jobber målrettet for at samfunnsansvar skal være en integrert del av deres helhetlige virksomhet. De ønsker å legge til rette for, og bidra til en bærekraftig utvikling – og jobber for å påvirke økonomi, samfunn og miljø i en positiv retning. Banken har en rekke overordnede retningslinjer når det kommer til samfunnsansvar, og plikter blant annet å ta hensyn til klima og miljø, og sosiale forhold, i alle sine gjøremål.

FRETEXINNSAMLING HOS DIN BEDRIFT?

Er det tide med en våropprydning? Kanskje hjemmet og spesielt klesskapet trenger en gjennomgang, nå som solstrålene endelig begynner å varme igjen?

Vi i Gi bort dagen arrangerer innsamlinger i samarbeid med Fretex, og hjelper dere gjerne dersom dere ønsker å starte en innsamling på arbeidsplassen og samtidig støtte en god sak. Fretex tar imot både nytt og gammelt. Gavene går til gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Enslige sokker eller hullete bukser? Det som er slitt og ødelagt brukes til redesign. Du kan levere alt fra sko og klær til fritidsartikler, bøker og pynteting – egentlig alt du ikke trenger lenger, og som du tror noen andre kan få glede av. Ikke bare gjør du miljøet en tjeneste, men en del av det som doneres til Fretex deles også ut via Frelsesarmeens sosiale tilbud til mennesker som virkelig trenger det.

Skrevet av: Charlotte Åsland Larsen

___________________

Giver: DNB

Mottaker: Fretex

År: 2019
___________________