image
CORPORATE GOOD

Frivillig sektor

Lurer du på hvordan dere kan engasjere næringslivet i deres arbeid? Trenger din organisasjon hjelp fra bedrifter? Våre matchmaking-tjenester har ofte ført til langvarig og godt samarbeid for både organisasjonen og bedriften.

Dette er selve grunnpilaren vår. Siden starten i 2012 har vi fungert som et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og næringslivet som kan gi frivillighet i form av sin tid, kompetanse eller ting.

Vi starter med å kartlegge organisasjonens behov, identifiserer hva dere trenger og hva dere ønsker å oppnå, og hjelper til med kreativt tenkning. Til slutt så jobber vi målrettet for å matche dere med bedrifter som kan oppfylle de definerte ønskene.

Hvis du er interessert i å finne ut hvordan vi kan hjelpe din organisasjon, ta kontakt.