image

Bærekraftig business

2. utgave som ebok

Ønsker du en praktisk guide til hvordan du kan gå fra ord til handling og implementere bærekraft og samfunnsansvar i din bedrift?

Da er boken Bærekraftig business for deg.

Bærekraftig business gir deg og din bedrift gode verktøy for å lykkes med bærekraft og samfunnsansvar. Boken er lagt opp på en måte som kombinerer hvorfor med hvordan, og som på den måten ikke bare gir deg oppdatert og relevant kunnskap, men også råd om hvordan du i praksis implementerer endringer i din egen virksomhet.

Siden første utgave av boken kom i 2021, har boken blitt lest av flere tusen bedriftsledere, studenter og andre.

De første fire kapitlene gir deg en grundig oversikt over feltet, og for deg som ikke kan mye om dette fra før, vil du lære viktige begreper og få bakgrunnskunnskap som gjør deg rustet til å delta i relevante diskusjoner om bærekraft og samfunnsansvar. Den andre delen av boken er den praktiske delen som handler om hvordan og hva din bedrift konkret bør gjøre for å ta større ansvar og sikre at dere driver slik at dere tar hensyn til alle deres interessenter og planeten.

Denne andreutgaven er blant annet oppdatert med:

  • De nye lovene og kravene som har kommet fra både norske og internasjonale myndigheter de siste to årene. 
  • Nye caser og oppdaterte intervjuer fra førsteutgaven for å styrke relevansen for norsk næringsliv.
  • Utvidelser rundt åpenhetsloven og sertifiseringsordningen B Corp og inkludering av naturavtalen.

I Bærekraftig Business vil du få over 40 caser og eksempel på hvordan norske bedrifter jobber med bærekraft for å sikre sin bedrift for fremtiden.

Hvorfor bok om bærekraftig business nå?
Norsk næringsliv står overfor store forandringer, og hensynet til planeten, samfunnet og fremtidige generasjoner gjør at mange bedrifter vil bli nødt til å omstille seg i nær fremtid.

Bærekraftig business viser deg at det ikke er noen motsetning mellom bærekraft og en positiv bunnlinje. Virksomheter som tar samfunnsansvar vil lettere tiltrekke seg dyktige medarbeidere, ha en effektiv drift, øke omsetningen og lede an i det moderne, norske næringslivet.

Hva sier noen leserne om boken?

«Denne burde vært lovpålagt pensum for alle som driver bedrift i dag.»
Hanne-Lene Dahlgren, seriegründer og bærekraftformidler

«Boken gir praktiske råd, tips og verktøy for å lykkes med bærekraft.»
Vidar Andersen, Partner i Concepta Partner og Styreguiden

«Oversiktlig og praktisk bok med gode eksempler fra norske bedrifter.»
Kathrine Aspaas, gründer og forfatter

«Boken viser hvordan du kan gå fra ord til handling.»
Elaine Bloom, karriereveileder, pedagog, foredragsholder, skribent

«En bok som tar opp viktige problemstillinger og skaper forståelse.»
Winta Negassi, Director, Head of HR for Google i Nord-Europa

«Her får du alt du trenger for å lykkes med bærekraft.»
Jørgen Schrøder Aanonsen, entreprenør, investor og styreleder i innovasjonsselskapet Blender Collective

«En lettfattelig og svært engasjerende bok om hvordan man kan jobbe med bærekraft i egen virksomhet.»
Eilin Gillesen, Chief People & Culture Officer i Simployer

Hvem passer boken for?

Boken passer for bedriftsledere og medarbeidere som ønsker inspirasjon og praktiske råd til hvordan din bedrift kan ta bedre vare på planeten vår, bli en foretrukket arbeidsplass for fremtidens talenter og bli en del av fremtidens næringsliv.

Den passer også som lærebok for studenter ved økonomi- og samfunnsfaglige studier, samt for ingeniør- og teknologistudenter som ønsker en bedre forståelse av hva bærekraft egentlig handler om og hvordan bærekraft kan støtte verdiskapningen i bedrifter.

Om Maria Peltokangas

Maria Peltokangas er en uperfekt bærekraftentusiast, daglig leder og seniorrådgiver i Corporate Good. Hun gir råd og veiledning til bedrifter om bærekraft og samfunnsansvar slik at bedriftene  kan jobbe både  meningsfult og lønnsomt, samtidig som de bidrar med reelle endringer for å skape en bedre verden. 

Maria er en sertifisert Climate Reality Leader i den ideelle organisasjonen The Climate Reality Project, grunnlagt av den tidligere amerikanske visepresidenten Al Gore. Sammen med over 50 000 mennesker over hele verden jobber hun for å spre kunnskap om hvordan vin kan takle klimakrisen. 

Hun er også utdannet B Leader og engasjert i den nordiske B Corp bevegelsen. Det betyr at hun kan veilede og støtte bedrifter slik at de oppnår B Corp-sertifisering. Dette er en holistisk bærekraftsertifisering der bedriften forplikter seg juridisk til å vurdere den sosiale og miljømessige påvirkningen alle aktivitetene i bedriften har, på lik linje med vurderinger av økonomisk lønnsomhet.

Maria har en unik nærhet til å skape endring, og hun valgte å gå fra en trygg og godt betalt jobb til gründertilværelse for å kunne skape samfunnsmessig endring. Med et brennende engasjement, og sin kompetanse og erfaring, hjelper hun bedrifter og enkeltpersoner hver dag.

”Jeg motiveres av at flere bedrifter skal forstå hvordan de kan kombinere god business og samtidig ta vare planeten vår – slik skapes meningsfulle arbeidsplasser.”

Presse

Forfatter: Maria Peltokangas

Utgivelsesår: 2023

Forlag: Nor

Språk: Bokmål

ISBN/EAN: 978-82-94047-11-6

Pris: 399 kr

Kategori: Sakprosa. Bærekraftig utvikling, Ledelse