image

B Corp

“B” står for “Benefit for all” og sertifiserte B Corporations, eller B Corps, er selskaper verifisert av B Lab for å oppfylle høye standarder for sosial og miljømessig ytelse, åpenhet og ansvarlighet.

Sertifisering er unik ettersom den ser på alle aspektene av en virksomhet, og måler samlet sosial og miljøpåvirkning, og samtidig verifiseres det at bedriften oppfyller de høye kravene som sertifiseringen krever.

For å bli en sertifisert B Corp må dere også juridisk forplikte dere til å være et ansvarlig selskap. Som en B Corp viser bedriften ansvarlighet overfor alle interessenter, og ikke kun aksjonærene. Det vil si at virksomheten også tar ansvar for de ansatte, kunder, miljøet og samfunnet. Den juridiske forpliktelsen gjøres ved at dere oppdatere formålsparagrafen samt sikre at styret tar hensyn til alle interessenter i sine beslutningsprosesser i deres vedtekter. 

Ved å bli B Corp-sertifisert blir du med i et nettverk av bedrifter som ønsker å være best for verden, og ikke best i verden. 

Vi kan hjelpe deg med å forberede bedriften din til sertifiseringen.

Hvordan bli en B Corp?
For å bli en B Corp må bedriften din fullføre en såkalt B-Impact Assessment og oppnå minst 80 av 200 poeng. Bedriften din blir vurdert basert på deres påvirkning innenfor disse fem områdene: eierstyring, medarbeider, lokalsamfunn, miljø og kunder.

En B-Impact Assessment krever omfattende dokumentasjon og du skal fylle ut en grundig vurdering av over 200 spørsmål tilpasset bransjen du tilhører, geografisk lokasjon og størrelsen på selskapet. Gjennom å være en B Leader og del av B Corp nettverket i Norden - har vi god kunnskap om denne prosessen.

7 gode grunner til å bli B Corp sertifisert
  1. B Corps har stor tillit og lojalitet fra sine kunder
  2. B Corps blir mer interessant for investorer da de i økende grad søker etter impact-selskaper
  3. B Corps blir del av et globalt nettverk av andre bedrifter som ønsker å ta ansvar 
  4. B Corps blir en mer attraktiv arbeidsplass, da fremtidens arbeidstakere ser etter en jobb med mening
  5. B Corps tar lederposisjon i miljømessige og sosiale spørsmål 
  6. B Corps har høyere engasjement blant sine medarbeidere – å vite at bedriften ikke kun er opptatt av fortjeneste skaper engasjement
  7. Som en B Corp er du med og forbedrer ditt lokalsamfunn og verden