image

B Corp veiledning

Ved å bli B Corp-sertifisert blir du med i et nettverk av bedrifter som ønsker å være best for verden, og ikke best i verden. Gjennom en B Corp-sertifisering forplikter du bedriften til å vurdere den sosiale og miljømessige påvirkningen alle aktivitetene i bedriften har, på lik linje med vurderinger de gjør av økonomisk lønnsomhet.

Vi kan hjelpe deg med å forberede bedriften din til sertifiseringen.

Hvordan bli en B Corp?
For å bli en B Corp må bedriften din fullføre en såkalt B-Impact Assessment og oppnå minst 80 av 200 poeng. Bedriften din blir vurdert basert på deres påvirkning innenfor disse fem områdene: eierstyring, medarbeider, lokalsamfunn, miljø og kunder.

En B-Impact Assessment krever omfattende dokumentasjon og du skal fylle ut en grundig vurdering av over 200 spørsmål tilpasset bransjen du tilhører, geografisk lokasjon og størrelsen på selskapet. Gjennom å være en B Leader og del av B Corp nettverket i Norden - har vi god kunnskap om denne prosessen.

8 gode grunner til å bli B Corp sertifisert
  1. B Corps har stor tillit og lojalitet fra sine kunder
  2. Bedriften blir mer interessant for investorer da de i økende grad søker etter impact-selskaper
  3. Bli del av et nettverk av ande bedrifter som ønsker å ta ansvar – bli en del av B Corp-nettverket
  4. Som en B Corp må du redusere bedriftens CO2-utslipp
  5. Bli en mer attraktiv arbeidsplass – fremtidens arbeidstakere ser etter en jobb med mening
  6. Ta lederposisjon i miljømessige og sosiale spørsmål – å være en B Corp krever at du leder ann
  7. B Corps har høyere engasjement blant sine medarbeidere – å vite at bedriften ikke kun er opptatt av fortjeneste skaper engasjement
  8. Som en B Corp er du med og forbedrer ditt lokalsamfunn og verden
«Vi ser nå tydelig at bedriftsledere ønsker å drive business på en annerledes og bedre måte. De ønsker å tenke utover egen virksomhet, ta ansvar for hele sin verdikjede og være samfunnsentreprenører­ til det beste for fellesskapet.»
Nille Skalts,
Grunnlegger av den nordiske B Corp bevegelsen