image
CORPORATE GOOD

5 steg til bærekraft i din bedrift

Å jobbe med bærekraft er relevant for alle bedrifter, men vi vet det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Et godt utgangspunkt for å komme igang, er å jobbe med FNs bærekraftsmål. Vi har utviklet en fem-stegs modell for å bistå dere i dette arbeidet.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og skal nåes av oss i fellesskap innen 2030. Mange undersøkelser viser en tydelig sammenheng mellom bedrifter som aktivt jobber med bærekraftsmålene og de som oppnår positive finansielle resultater.

5 steg for å komme igang med bærekraftsarbeidet

Vår 5-stegsmodell tar utgangspunkt i rammeverket SDG Compass, kombinert med workshops og analyser av deres bedrift og bransje dere opererer i. 

Gjennom disse fem stegene hjelper vi dere med å definere deres ambisjonsnivå, hvilke mål som er aktuelle for deres bedrift, og utformer en plan for deres videre arbeid med bærekraft i deres bedrift.

 • Steg 1 Etablere forståelse og kunnskap
  Opparbeide et felles kunnskapsgrunnlag om bærekraft.
 • Steg 2 Fastsette nåsituasjon og ambisjonsnivå
  Kartlegge hva dere allerede gjør, krav til bransjen og fastsette deres ambisjonsnivå for arbeidet.
 • Steg 3 Prioritere mål og tiltak
  Prioritere hvilke mål og tiltak som er mest relevante for deres bedrift, inkludert prioritering av hvilke FNs bærekraftsmål dere skal bidra til at vi når.
 • Steg 4 Detaljere aktiviteter
  Vi bistår dere med å detaljere aktiviteter og fastsette KPIer som er relevante for deres bedrift.
 • Steg 5 Definere veien videre
  Utarbeide en oppsummerende rapport og gjennomføre en avsluttende workshop for å gå gjennom resultatene og anbefalingene med dere.

Ved å gå igjennom denne prosessen med oss i Corporate Good vil dere på en enkel måte komme i gang med bærekraftsarbeid i bedriften deres, og dere vil ha et godt utgangspunkt for videre arbeid. 

Book en fri konsultasjonstime med oss for å vite mer om hvordan vi kan bistå dere!