image

5 steg til bærekraft

Med vår 5 stegs-prosessen utarbeider vi sammen med dere en handlingsplan som beskriver hvorfor dere ønsker å jobbe med bærekraft, hvordan dere skal gjøre dette og hva dere konkret skal gjøre. Vi vil også hjelpe dere med å identifisere hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for bedriften deres og knytte opp handlingene mot delmålene.
Ta tempen på bærekraft i din bedrift

Ønsker du å få en indikasjon på hvordan det står til med bærekraftsarbeidet i din bedrift – ta vår temperaturmåler for bærekraft nå og du får en 30 min gratis konsultasjon!

Hvorfor 5 stegs-prosessen?

Gjennom å gå igjennom de fem stegene har vi hjulpet våre kunder med å få økt kunnskap om bærekraft, identifisert hva de allerede gjør i dag for å ta ansvar og lagt en plan for hvordan de skal jobbe med bærekraft i praksis og det kan vi gjøre for din bedrift også. Bærekraft handler ikke kun om rapporter og handlingsplaner – bærekraft er noe som du og dine medarbeidere i bedriften må etterleve.

Bærekraft er ikke lengre noe du kan overse, og 5 stegs-prosessen gir deg muligheten til å starte arbeidet med dyktige fagfolk i ryggen hele veien. 

Book en fri konsultasjonstime med oss for å vite mer om hvordan vi kan bistå dere!

«Corporate Good har hjulpet oss med snu måten vi i Event.no driver bedriften på til å bli mer bærekraftig. Vi liker veldig godt deres praktiske tilnærming og vi har fått et sterkt eierforhold til bærekraft.

Vi er stolte bærekraftsentusiaster!»

Else M. Palmgren,
Byråleder i Event.no
De 5 stegene

Vår 5-stegsprosess tar utgangspunkt i rammeverket SDG Compass, kombinert med workshops og analyser av deres bedrift og bransje dere opererer i. 

Steg 1 Etablere forståelse og kunnskap
Vi starter prosessen med å sikre at dere har et felles kunnskapsgrunnlag om bærekraft.

Steg 2 Fastsette nåsituasjon og ambisjonsnivå
Sammen kartlegger vi hva dere allerede gjør i dag, vurderer krav til bransjen og fastsetter deres ambisjonsnivå for arbeidet med bærekraft.

Steg 3 Prioritere mål og delmål
Vi hjelper dere med å prioritere hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for deres bedrift. Vi ser ikke kun på hovedmålet, men vi identifiserer hvilket delmål dere skal bidra til å nå.

Steg 4 Detaljere aktiviteter
Etter at FNs bærekraftsmål er valgt ut bistår vi dere med å detaljere aktiviteter og fastsette KPIer som konkret viser hva medarbeiderne i bedriften skal gjøre.

Steg 5 Definere veien videre
Vi avslutter prosessen med å utarbeide en oppsummerende rapport og gjennomføre en  workshop for å gå gjennom resultatene og anbefalingene med dere.

Høres dette interessant ut? Book en fri konsultasjonstime med oss for å vite mer om hvordan vi kan bistå dere!